دپارتمان کنترل و تضمین کیفیت

کنترل کیفیت (QC) و تضمین کیفیت (QA) در یک سازمان عبارت است از مجموعه فعالیت‌ها در جهت دستیابی به حد استاندارد کیفیت یک محصول یا فرآیند تولید و تلاش در جهت نگهداری و بهبود آن با اجرای دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های کنترل کیفیت و استاندارد‌های ISO.  کنترل و تضمین کیفیت

واحد کنترل کیفیت (QC) شرکت پیشگام ساخت آیریک کنترل ورودی، کنترل حین فرآیند مهندسی و ساخت و کنترل نهایی محصولات را به عنوان یک برنامه اصلی در دستور کار خود دارد. کلیه فرآیند‌های کنترل کیفی بر اساس دستورالعمل کنترل کیفیت که به تمامی واحد‌های سازمانی ابلاغ شده است، صورت می‌پذیرد.

 • کلیه مواد و تجهیزات ورودی به شرکت بر طبق دستورالعمل نمونه‌برداری شده و طبق استاندارد‌های مرتبط مورد تست و آزمایش قرار می‌گیرند و در صورت برآورده کردن استانداردها و الزامات مورد نیاز به مرحله ساخت و تولید وارد می‌شوند.
 • فرآیند ساخت و تولید و تعمیر تجهیزات و قطعات صنعتی به طور پیوسته توسط کارشناسان واحد کنترل کیفی پایش می‌شوند. کنترل در حین ساخت و تولید یا تعمیر یک تجهیز اثر قابل‌توجهی بر کیفیت نهایی محصول دارد. لذا فرم‌های ثبت‌شده از کنترل کیفی قطعه در حین عملیات تولید منجر به تشخیص عوامل موثر بر کیفیت با عدم کیفیت محصول خواهد شد و از ایجاد هزینه‌های اضافی ناشی از خطا در ساخت جلوگیری خواهد نمود. کنترل و تضمین کیفیت
 • بر اساس دستورالعمل کنترل کیفیت شرکت و همچنین در نظر گرفتن موارد مدنظر کارفرمایان، کنترل کیفی محصول نهایی از نظر ظاهری، ابعادی، و عملکردی مورد کنترل و بازرسی قرار می‌گیرند.

برخی از مهمترین وظایف کنترل کیفیت (QC) و تضمین کیفیت (QA) در شرکت پیشگام ساخت آیریک عبارتند از:

 1. بازرسی، نمونه‌برداری، آزمایش، کنترل کیفیت محصولات تولیدی
 2. ثبت روند اجرایی و سوابق مربوط به قطعه یا تجهیز
 3. کنترل و تطبیق مجوز و پروانه‌ها بر اساس دستورالعمل و آیین‌نامه‌ها
 4. کنترل استاندارد‌ها و تطبیق آن‌ها با دستورالعمل‌ها
 5. ارزیابی منابع خرید، تایید یا عدم تایید آنها
 6. کالیبره نمودن و بروزرسانی کلیه تجهیزات اندازه‌گیری و ثبت اطلاعات مربوط به کالیبراسیون
 7. نظارت بر اجرای دستورالعمل کنترل کیفیت
 8. تعریف مشخصه‌های خرید برای دپارتمان تامین
 9. انتقال به موقع نارسایی‌های کیفیتی به مسئول تولید و مونتاژ و مدیرعامل
 10. شناسایی و ثبت کلیه مغایرت‌ها و مشکلات مربوط به محصول، فرآیند و نظام کیفیت
 11. مستندسازی کلیه مدارک مربوط به تضمین کیفیت و کنترل کیفیت