دنده پمپ

شرکت پیشگام ساخت آیریک توانمندی ساخت انواع دنده پمپ با مدول‌های مختلف طبق ابعاد مد نظر کارفرما یا مهندسی معکوس دنده های پمپ را داراست.
برخی از ویژگی‌های این نوع دنده پمپ عبارتند از:

  • قابلیت ساخت دنده‌ها با متریال‌های مختلف از جمله ۱٫۶۵۸۲ ، ۱٫۶۵۸۷ ، ۱٫۷۲۲۵
  • انجام عملیات حرارتی (سمانتاسیون، حجمی و القایی با توجه به نظر کارفرما)
  • سنگ زنی دنده
دنده پمپ