مقالات و دانلودها

مقالات و دانلودها

اضافه تراش

اضافه تراش

برای خرید متریال خام جهت ساخت قطعات باید یک اضافه تراش برای ماشینکاری در نظر گرفته شود. اما سوال مهم این است که این اضافه تراش چقدر باشد؟ این اضافه تراش چه تاثیری بر روی تولید قطعه و کیفیت نهایی دارد؟

مکانیزم

کتاب و انیمیشن ۱۷۰۰ مکانیزم مکانیکی

مکانیزم و اثر آن در طراحی و ساخت انواع تجهیزات و ماشین آلات صنعتی بر هیچ کسی پوشیده نیست. در کتاب و انیمیشن ۱۷۰۰ مکانیزم مکانیکی انواع مکانیزمها معرفی شده و ویدئوی عملکرد آن ها را میتوانید از یوتیوب یا همین سایت دانلود نمایید.