تعمیر پمپ باد اسکرو

تعمیر پمپ باد اسکرو ایتالیایی با مشخصه ۸۰۰۰ دور بر دقیقه و فشار ۱۰ بار توسط کارشناسان شرکت پیشگام ساخت آیریک تعمیر و پس از تست و اطمینان از صحت عملکرد در اختیار کارفرمای محترم قرار گرفت.

تعمیر پمپ باد اسکرو