فنر بشقابی (فنر دیسکی)

فنر دیسکی

بومی‌سازی و ساخت، تست آزمایشگاهی، تست عملکرد فنر بشقابی یا فنر دیسکی توسط شرکت پیشگام ساخت آیریک انجام شد و به کارفرمای محترم تحویل گردید.

برخی از ویژگی های ساخت فنر بشقابی توسط این شرکت عبارت اند از:

  • قابلیت مهندسی معکوس نمونه فنر بشقابی
  • آنالیز شیمیایی و مکانیکی و تست فنر بشقابی و تطابق با استانداردهای اینگونه فنرها
  • انتخاب متریال مناسب جهت ساخت فنر دیسکی
  • طراحی و ساخت انواع فنرهای بشقابی بر اساس DIN 2093
  • انجام سیکل عملیات حرارتی مناسب برای القای خواص فنری در اینگونه فنرها
  • انجام تست های مخرب و غیر مخرب برای تعیین صحت عملکرد فنرهای تولیدی
فنر بشقابی
فنر دیسکی
تولید فقط به سفارش مشتری صورت می پذیرد و موجودی برای این قطعات وجود ندارد