تجهیز بلند کننده درب کوره

جهت بلند کردن درب کوره مذاب بوسیله جرثقیل از این قطعه استفاده می شود. با توجه به دمای بالای کوره متریال و جوش این قطعه از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. این قطعه از جنس P355NH با مشخصه عدم افت استحکام مکانیکی در دمای بالا می باشد. پروسه تولید این قطعه عبارتند از :

  • خرید متریال P335NH
  • آنالیز متریال توسط آزمایشگاه معتبر
  • برشکاری جهت تولید قطعات خام اولیه
  • بلوکه کاری و آماده سازی قطعات جهت جوشکاری
  • جوشکاری بر اساس WPS استاندارد
  • عملیات حرارتی پس از جوشکاری
  • استفاده از دستگاه بورینگ برای انجام عملیات ماشینکاری نهایی
  • سند بلاست و رنگ آمیزی
  • شماره زنی، بسته بندی و حمل و نقل
تجهیز بلند کننده درب کوره