بازوهای چرخاننده پاتیل مذاب

بازوهای چرخاننده پاتیل مذاب

بازوهای چرخاننده پاتیل مذاب از جنس متریال دما بالای A516-70 توسط شرکت پیشگام ساخت آیریک ساخته و به کارفرمای محترم تحویل داده شد.

با توجه به کارکرد این قطعه در دمای بالا استفاده از متریال استاندارد و مورد تایید بسیار ضروری می باشد.

مراحل تولید این قطعه عبارتند از:

  1. خرید متریال معتبر
  2. آنالیز خواص شیمیایی و مکانیکی توسط آزمایشگاه معتبر
  3. برشکاری بوسیله دستگاه برش پلاسما
  4. جوشکاری و مونتاژ قطعات
  5. استفاده از دستگاه بورینگ جهت ماشینکاری سوراخ ها و رعایت هم محوری
  6. پلیسه گیری
  7. کنترل کیفی نهایی
بازوهای چرخاننده پاتیل مذاب