تعمیر نازل مشعل آگلوماشین

تعمیر نازل مشعل آگلوماشین

تعمیر نازل مشعل آگلوماشین مربوط به واحد آگلومراسیون شرکت ذوب آهن اصفهان توسط شرکت پیشگام ساخت آیریک برای اولین بار انجام شد و در اختیار کارفرمای محترم قرار گرفت.

نازل های تعمیر شده از جنس استیل ۳۱۰ می باشد تا در دمای بالا مقاومت مناسبی داشته باشد.