بوش ها و نیم بوش های فسفر برنزی

بوش ها و نیم بوش های فسفر برنزی

شرکت پیشگام ساخت آیریک با تکیه بر تجربه چندین ساله خود در زمینه ساخت و تولید انواع قطعات و تجهیزات صنعتی قادر است کلیه فرآیند تولید بوش ها و نیم بوش های فسفر بزنزی را طبق آنالیز متریال مشتریان، تولید و تحویل نماید.

پروسه تولید اینگونه محصولات عبارتند از:

  • تهیه نمونه اولیه از آلیاژ مورد نیاز مشتری
  • آنالیز شیمیایی و دریافت گواهینامه توسط آزمایشگاه معتبر برای نمونه اولیه
  • تولید به روش ریخته گری ماسه ای یا ریخته گری سانتریفیوژ بنا به سفارش
  • ماشینکاری به منظور دسترسی به ابعاد نهایی
  • کنترل کیفی
  • بسته بندی و ارسال