مهره های خاص در ابعاد مختلف

این شرکت قابلیت تولید انواع مهره‌های خاص با متریال‌های مختلف برای استفاده در صنایع مختلف را داراست و تا کنون نمونه های مختلفی از اینگونه تجهیزات را برای کارفرمایان خود تولید نموده است.

پروسه تولید اینگونه مهره ها عبارتند از:

  • انتخاب متریال بنا به آنالیز نمونه یا نقشه کارفرما
  • انجام عملیان فورج و عملیات حرارتی در صورت لزوم
  • ماشینکاری جهت تولید قطعه
  • انجام عملیات اسپارک در صورت لزوم
  • کنترل کیفی نهایی
  • بسته بندی و ارسال برای کارفرما

مهره های خاص در ابعاد مختلف

مهره های خاص در ابعاد مختلف