ساخت انواع پین و شافت

ساخت انواع پین و شافت

شرکت پیشگام ساخت آیریک قابلیت ساخت انواع پین و شافت از متریال های مختلف بنا به سفارش مشتریان را داراست.

پروسه های قابل انجام در ساخت اینگونه قطعات عبارتند از :

  • آنالیز متریال
  • برشکاری
  • تراشکاری
  • فرزکاری
  • ایجاد جای خار
  • عملیات حرارتی
  • سنگ زنی
  • پوشش دهی

انجام عملیات های فوق بنا به نوع و نقشه قطعه و سفارش کارفرمایان صورت خواهد پذیرفت.

ساخت انواع پین و شافت

ساخت انواع پین و شافت