تعمیر بویلر شرکت المناظره عراق

تعویض، جوشکاری و نصب ۴۵۸ عدد لوله، ۲ عدد تیوب شیت و ۲ عدد کوره مربوط به ۲ عدد بویلر ۱۵ تن آلمانی شرکت المناظره عراق توسط شرکت پیشگام ساخت آیریک در کشور عراق در طی ۱ ماه اجرا و در اختیار کارفرما قرار گرفت.

لازم به توضیح است کلیه تجهیزات مورد نیاز از ایران تهیه و  به همراه پرسنل جهت تعمیر و تست بویلر به کشور عراق ارسال گردید.

تعمیر بویلر