دست يابي به رکورد توليد آهن اسفنجي در فولاد هرمزگان

کارکنان تلاشگر واحد احيا مستقيم فولاد هرمزگان در ارديبهشت ماه سال جاري با ثبت رکورد توليد ۱۵۱ هزارو ۶۳۸ تن آهن اسفنجي در مجموع دو مدول احيا مستقيم، گام مؤثر ديگري براي دست يابي به اهداف سالانه، افزايش بهره وري و سود دهي شرکت، در سال ۹۶ برداشتند.

ياسر کياني مدير احيا مسقيم فولاد هرمزگان ضمن اعلام اين خبر گفت: اين رکورد در حالي به دست آمد که جهادگران واحد احيا مستقيم فولاد هرمزگان نيزموفق شدند با همکاري گروهي و همدلي هر چه بيشتر ساير واحد ها به رکورد توليد ۷۶ هزار و ۲۱۵ تن مدول A در ارديبهشت ماه دست يابند و توليد اين واحد را در يک ماه کاري به بالاتر از ظرفيت اسمي آن رهنمون سازند.

وي رکورد قبلي توليد ماهانه آهن اسفنجي در مدول هاي احيا مستقيم فولاد هرمزگان را مربوط به مهرماه ۹۵ و با تناژ ۱۴۹ هزارو ۸۴۶ تن خواند و افزود: با کسب اين رکورد ميزان ۱۷۹۲ تن افزايش توليد نسبت به رکورد ماهانه قبلي و يکهزار و ۶۳۸ تن بيشتر از ظرفيت اسمي توليد شد.

کياني از بهبود فرآيندها، اصلاح روش ها و به کارگيري ظرفيت حداکثري تجهيزات و امکانات موجود توسط همکاران ناحيه و واحدهاي پشتيباني به عنوان مهمترين دلايل دست يابي به اين رکورد ياد و تصريح کرد: در همين راستا به گونه اي برنامه ريزي شده است تا با استفاده همه ظرفيت هاي موجود در پايان سال به اهداف استراتژيک شرکت در اين بخش دست يابيم.

وي با اشاره به روند موفقيت هاي واحد احيا مستقيم فولاد هرمزگان خاطر نشان کرد: در سال گذشته نيز واحد احيا با ثبت ۷ رکورد روزانه و ماهانه سالي پر فروغ را پشت سر گذاشت.

مدير احيا مسقيم فولاد هرمزگان افزود: در سال ۱۳۹۵ با تدوين تابلوي اهداف و ترسيم چشم انداز توليد، تمامي تلاش نفرات و ظرفيت تجهيزات براي رسيدن به اين اهداف بکار گرفته شد که ثمره آن رسيدن به اهداف تعيين شده کيفي آهن اسفنجي، کاهش ميزان مصرف آب، کاهش زمان توقفات اضطراري، کاهش ضريب شدت حوادث و افزايش بهره وري نيروي انساني در بخش نگهداري و تعميرات بوده است.

منبع: شرکت فولاد هرمزگان جنوب